Nainstalujte si:

       

Význam slova flyš; fobie; fobie, fóbie; foch; focus-free


flyš = horniny charakteristické střídáním poloh jílovců a pískovců

fobie = druhá část složených slov mající význam ten kdo má strach""

fobie, fóbie = chorobný strach, úzkost; odpor, nenávist

foch = 1. přihrádka; 2. zaměstnání

focus-free = pevné zaostření fotografického objektivu, fixfokus

Next: foeter alkohol; fofr; fokus; folder; folia; foliace    gas-lift; gaser; gaskonáda, gaskoňáda; gastarbeiter