Nainstalujte si:

       

Význam slova flow; flowmetr; flór; flóra; fluence; fluidita


flow = tok; ekon. toková, dynamická veličina

flowmetr = průtokoměr; průtokový měřič paliva za jízdy nebo letu

flór = květ, rozkvět, výkvět; být ve flóru být středem pozornosti, mít úspěch; lehká tkanina na závoje

flóra = rostlinstvo, vegetace

fluence = plynulost myšlení, formulace a řeči; pohotovost, nápaditost

fluidita = tekutost

Next: fluidní; fluidum; fluktuace; fluorescence    garderobiérka; gardénie; gardina; gardista