Nainstalujte si:

       

Význam slova floristika; floskule; flotace; flotátor; flotila


floristika = obor sledující rozšíření rostlin na určitém území

floskule = květnatý výraz; bezobsažná fráze, pouze naučená věta

flotace = vzplavování; způsob rozrušování užitkových nerostů mokrou cestou

flotátor = zařízení sloužící k flotaci rud

flotila = seskupení lodí

Next: flow; flowmetr; flór; flóra; fluence; fluidita    garde; gardedáma; garden party; garderoba