Nainstalujte si:

       

Význam slova flexivní, flexívní; flexografie; flexometr; flexura


flexivní, flexívní = ohebný, flektivní

flexografie = gumotisk

flexometr = průhyboměr

flexura = ohbí, ohyb; zakřivený tvar orgánu nebo jeho části; porušení vrstvy horniny ohybem

Next: flétna; flinta; flip; flipper; flirt; flitr    gametangium; gametofyt; gametogeneze, gametogenese