Nainstalujte si:

       

Význam slova fleret; fleš, flash; flexe; flexibilita; flexibilní


fleret = lehká bodná šermířská zbraň

fleš, flash = 1. výbojka; 2.záblesk fotoblesku; 3. figura pětice karet stejné barvy v pokeru; 4. krátká informace

flexe = ohýbání, ohnutí; pohyb v kloubu

flexibilita = ohýbatelnost, pružná přispůsobivost

flexibilní = pohyblivý, nestálý, pružný

Next: flexivní, flexívní; flexografie; flexometr; flexura    gambit; gambler; game; gameball; gamelan; gameta