Nainstalujte si:

       

Význam slova finalizmus, finalismus; finance; financovat


finalizmus, finalismus = názor vyvozující z výsledných stavů stavy předcházející

finance = peníze, peněžní hospodářství

financovat = platit, poskytnout peníze

Next: finanční; finále; finální; fine; finesa; fingovat    fyziokratizmus, fyziokratismus, fyziokratismus