Nainstalujte si:

       

Význam slova filatelista; filc; filcka; file; filek; filé, filet


filatelista = sběratel nebo znalec poštovních známek

filc = plst

filcka = 1. druh vši; 2. lehká žena, poběhlice, nevěstka

file = soubor

filek = svršek v kartách

filé, filet = plátek masa

Next: filharmonie; filiace; filiálka; filie; filigrán    fyko-; fykobiont; fylo-; fylogeneze, fylogenese