Nainstalujte si:

       

Význam slova filafil; filament; filantrop; filantropie


filafil = vzorek se šikmým schodkovitým řádkováním, tvořený vazbou a kombinací dvou kontrastních barev v osnově i útku

filament = průmět protuberance na sluneční kotouč

filantrop = stoupenec filantropie; lidumil, dobroděj

filantropie = lidumilnost, dobročinnost, pomoc sociálně slabým

Next: filatelista; filc; filcka; file; filek; filé, filet    fuzikladióza, fuzikladiosa; fúrie; fúze, fuse