Nainstalujte si:

       

Význam slova figurace; figurína; figurovat; fikace; fikce


figurace = 1. sestavení, seskupení; 2. výzdoba hlasů skladby vedlejšími melodickými tóny

figurína = uměle zhotovená postava, figura

figurovat = vystupovat v něčem nebo při něčem, vyskytovat se

fikace = druhá část složených slov mající význam slavnost, svátek, setkání

fikce = zdání, klam, doměnka, představa, smyšlenka

Next: fikcionalizmus, fikcionalismus; fiktivní; fiktonym    futuristický; futurizmus, futurismus; futurologie