Nainstalujte si:

       

Význam slova fiesta; fifatelie; fifiálka; fifty fifty; figura


fiesta = španělská lidová slavnost

fifatelie = sběratelství poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu

fifiálka = pobočka

fifty fifty = nerozhodně; stejným dílem, napolovic

figura = 1. postava; 2. uměle zhotovená postava; 3. vzorec, obrazec; 4. prostředek básnického stylu spočívající v seskupování slov nebo vět, přičemž se slovní význam nemění; 5. krátký hudební útvar zdobící melodii

Next: figurace; figurína; figurovat; fikace; fikce    futrál; futro; futures; futuristic rock