Nainstalujte si:

       

Význam slova feloplastika; female; femininum; feminista


feloplastika = vyřezávání do korku

female = žena, ženské pohlaví

femininum = ženský rod

feminista = stoupenec feminizmu; muž příznivě nakloněný ženám

Next: feminita; feminizace, feminisace    frikandó, frikando, fricandeau; frikasé, fricassée