Nainstalujte si:

       

Význam slova federace; fedrovat; feedback; fejeton; fekálie


federace = 1. spojení dvou nebo více států v jeden společný stát; 2. zájmové sdružení, svaz

fedrovat = podporovat, napomáhat; těžit

feedback = zpětná vazba

fejeton = krátká vtipná stať, zamyšlení na aktuální téma

fekálie = výkaly

Next: fekundace; fekundita; felace, fellace, fellatio    frekventovaný; frenetický; frenezie, frenesie