Nainstalujte si:

       

Význam slova fasáda; fascie; fascikl; fascinace; fascio


fasáda = 1. průčelí budovy; 2. povrch, vnějšek; 3. obličej fasciace, svazčitost

fascie = vodorovné, skleněné a betonové pásy, typické pro funkcionalistické fasády 20. let 20. století; vazivový obal svalů

fascikl = svazek listin

fascinace = okouzlení, omámení

fascio = sjednocení, svazek prutů; základ pojmu fašizmus

Next: fasciola; fasciolóza, fasciolosa; fashion    fototeodolit; fototermometrie; fototropie; fotr