Nainstalujte si:

       

Význam slova farník; farnost; farologie; fartlek; faryngitida


farník = příslušník farního obvodu

farnost = nejmenší územní správní jednotka vymezená biskupem, s vlastním kostelem a správcem

farologie = vědní obor zabývající se stavbou, činností a funkcí majáků

fartlek = intervalový trénink běhu v přírodním prostředí se střídáním různě dlouhých úseků a různého tempa

faryngitida = zánět hltanu

Next: fasáda; fascie; fascikl; fascinace; fascio    fotostimulace; fotosyntéza, fotosynthesa