Nainstalujte si:

       

Význam slova farinóza, farinosa; farizej, farizeus; farizejství


farinóza, farinosa = škrobová celulóza

farizej, farizeus = 1. stoupenec starožidovské náboženské sekty; 2. licoměrník, pokrytec, člověk dvojí tváře

farizejství = pokrytectví, dvoutvářnost

Next: farizeus; farma; farmaceut; farmaceutický; farmacie    fotogrammetrie; fotolitografie; fotoluminiscence