Nainstalujte si:

       

Význam slova fanatizmus, fanatismus; fandengo; faneor-


fanatizmus, fanatismus = nekritické zaujetí; slepé vášnivé nadšení

fandengo = španělský lidový párový tanec v třídobém taktu a mírném tempu,s doprovodem kytary a kastanět

faneor- = první část složených slov mající význam viditelnost, viditelný, viditelně

Next: fanfaron, fanfarón; fanfára; fanklub, fan club    forsáž; forsírovat; foršus; forte; fortel; fortelný