Nainstalujte si:

       

Význam slova faktografičnost; faktografie; faktor; faktoriál


faktografičnost = pouhé shromažďování a popisování faktů bez hodnocení; jednoduchost a úspornost ve vyjadřování a písemném projevu

faktografie = popis jevů; shromažďování údajů

faktor = 1. činitel, zprostředkovatel; 2. síla uplatňující se v nějakém procesu

faktoriál = mat. f. čísla je součin všech přirozených čísel od jedné do daného čísla

Next: faktorie; faktum; faktura; fakturant    forézie, foresie; forfaiting; forfeiting