Nainstalujte si:

       

Význam slova fako-; faksimile; fakt, faktum; fakticita; faktický


fako- = první část složených slov mající význam oko, oční

faksimile = 1. napodobenina, věrná kopie originálu; 2. druh obrazového přenosu

fakt, faktum = skutečnost, událost, skutek, ověřený jev

fakticita = povaha toho, co existuje jako fakt

faktický = skutečný, opravdový; věcný

Next: faktografičnost; faktografie; faktor; faktoriál    forenzní psychologie; forenzní, forensní