Nainstalujte si:

       

Význam slova facie, facies; facile; facilitace; facility; facit


facie, facies = 1. obličej, tvář, plocha; 2. odlišný soubor znaků horniny; odlišná horninová jednotka

facile = hud. lehce

facilitace = usnadnění, obv. výkonu nebo aktivity

facility = zařízení, vybavení; ekon. platební prostředky, které lze získat jako devizový úvěr

facit = výsledek, závěr, jádro

Next: factoring; fader; fading; faeton, faetón; fagie    fonetizace, fonetisace; foném, fonéme; foniatrie