Nainstalujte si:

       

Význam slova ezoterizmus, esoterismus; élan vital; éter, ether


ezoterizmus, esoterismus = uzavřenost, utajenost; přístupnost pouze úzkému okruhu osob

élan vital = životní energie, vzmach

éter, ether = 1. etyléter bezbarvá kapalina vyrobená z lihu, používaná jako rozpouštědlo a k narkóze; 2. látka, jejíž molekula obsahuje dvě uhlíkaté skupiny propojené kyslíkem; 3. ve starém Řecku látka vyplňující vesmírný prostor

Next: éterický, etherický; étoséthos; fabion; fabrika    foliant; folikul; folio; folk; folk-music