Nainstalujte si:

       

Význam slova extraordinární; extrapolace; extrapyramidální


extraordinární = mimořádný, zvláštní

extrapolace = přiblížení, přechod z užší na širší oblast pomocí analogie; mat. přibližný výpočet hodnot funkce v bodě ležícím vně intervalu z hodnot funkce v krajních, příp. i některých vnitřních bodech intervalu

extrapyramidální = Vztahující se nebo ovlivňující nervový systém mimo nebo nezávislý na pyramidálních nervových drahách.

Next: extrasenzorický, extrasensorický,; extrasystola    flíglhorna, flíglhorn; floating; floating rate