Nainstalujte si:

       

Význam slova extracelulární; extradice; extrahovat; extrakce


extracelulární = mimobuněčný, nacházející se mimo buňku; e. tekutina - (tělesná)

extradice = vydání pachatele jedním státem druhému k potrestání

extrahovat = 1. vytahovat, odstraňovat; 2. získávat výtažek vyluhováním

extrakce = 1. vytažení, obv. zubu; 2. vyluhování určité složky ze směsi různých látek jejím rozpuštěním ve vhodném rozpouštědle

Next: extrakt; extraliga; extramatrimoniální    flexivní, flexívní; flexografie; flexometr; flexura