Nainstalujte si:

       

Význam slova externalizmus, externalismus; externista; externí


externalizmus, externalismus = teorie, podle které vznik a vývoj vědeckého poznání ovlivňují pouze vnější podněty

externista = pracovník ve volném smluvním vztahu

externí = vnější, zevní, působící zvenku

Next: extinkce; extirpace; extra; extra legem; extra-    flegmonozní apendicitis; flektívní, flektivní