Nainstalujte si:

       

Význam slova exteriorizace, exteriorisace; exteritorialita


exteriorizace, exteriorisace = 1. projevení, ztělesnění, ztvárnění; 2. převádění vnitřních činností, pocitů navenek 3. dětské uvědomování vlastního já

exteritorialita = vynětí z účinnosti práva, obv. imunita diplomatických zástupců a hlav států

Next: exterminace; externalita    flebologie; fleece; flegmatický; flegmatik