Nainstalujte si:

       

Význam slova exsudát; extabulace; extáze, extase; extempore


exsudát = výpotek, zánětlivá tělní tekutina

extabulace = výmaz z pozemkových knih

extáze, extase = 1. vytržení, rozčilení, nadšení, rozmíšení; mimořádný citový stav spojený s nevnímáním okolí; 2. droga, která může způsobit trvalé poškození mozku, ecstasy

extempore = příležitostná poznámka nesouvisící s hlavním tématem; vlastní přídavek herce do textu divadelní hry

Next: extenze, extense; extenzita, extensita    fídrfeeder; fízl; fjeld; fjord; flagelace