Nainstalujte si:

       

Význam slova explicit; explicitně; explicitní; explikace


explicit = konec textu, konec díla

explicitně = výslovně, jasně, přímo

explicitní = výslovný, přímý, jasný, zřetelný; otevřeně, přímo vyjádřený; (op. implicitní)

explikace = vysvětlení, výklad

Next: explikativní; exploatace; explodovat; explorace    filuta; final; finalista; finalita