Nainstalujte si:

       

Význam slova expirovala; explanace; explanační teorie; explantát


expirovala = vypršela, viz expirace

explanace = (pro transplantaci nebo tkáňovou kulturu); pěstování tkáně mimo organizmus vyjmutí čerstvé tkáně z těla

explanační teorie = vědní charakter pedagogiky, který poskytuje výklad o struktuře a fungování jevů v edukační realitě

explantát = čerstvě vyňatá tkáň z těla (pro tkáňovou kulturu) nebo orgán (k transplantaci)

Next: explicit; explicitně; explicitní; explikace    filozofie, filosofie; filtr; filtrace; filumenie