Nainstalujte si:

       

Význam slova expandit; expandovat; expanze, expanse


expandit = lehký pórovitý materiál užívaný jako umělé kamenivo do betonu

expandovat = zvětšovat objem, rozpínat se

expanze, expanse = zvětšování, rozšiřování, rozpínání

Next: expanzivní, expanzívní, expansivní; expatriace    filatelista; filc; filcka; file; filek; filé, filet