Nainstalujte si:

       

Význam exkluzivní, exkluzívní, exklusivní; exkomunikace


exkluzivní, exkluzívní, exklusivní = výjimečnost, výlučnost; výhradní právo, exkluzivnost

exkomunikace = výlučný, výjimečný; poskytnutý jedinému subjektu; vyobcování z církve

Next: exkrece; exkrement; exkulpace; exkurz, exkurs    férie; férový, fairový; fěrtoch, fěrtuch; fiakr