Nainstalujte si:

       

Význam slova exhortace; exhumace; exhumovat; exil; existence


exhortace = povzbuzení, pobídnutí; círk. povzbuzující kázání (např. papežská exhortace)

exhumace = úřední vyzvednutí mrtvého těla z hrobu

exhumovat = provést exhumaci

exil = vyhnanství, vypovězení ze země, vynucený pobyt v cizině

existence = bytí, trvání; živobytí, životní postavení

Next: existencializmus, existencialimus; existenciální    fescie; fest; festival; feston; festovní, festovný