Nainstalujte si:

       

Význam slova eutektikum; eutonie; eutrofizace, eutrofisace


eutektikum = struktura vznikající při současném tuhnutí dvou fází

eutonie = regulace svalového napětí s cílem dosažení celkové relaxace

eutrofizace, eutrofisace = obohacování prostředí živinami, hnojením

Next: eutrofní; eutýmie, euthymie; evakuace; evaluace    farník; farnost; farologie; fartlek; faryngitida