Nainstalujte si:

       

Význam slova eukalyptus, eukalypt; eukaryo; Eukleidés; eulitorál


eukalyptus, eukalypt = blahovičník

eukaryo = eukaryo (n)ta, -o(n) -- biol. organismy (prvoci, rostliny, živočichové), jejichž buňky mají individualizované a oblaněné jádro (opak: prokaryonta)

Eukleidés = jméno významného řeckého matematika

eulitorál = příbřežní část vodních nádrží mezi vysokým stavem hladiny na jaře a stavem v létě

Next: eulogie; eunuch; eupatridé; eupeptikum; eupnoe    fant; fantaskní; fantasta; fantastický; fantastika