Nainstalujte si:

       

Význam slova etika; etiketa; etiketování; etiolizace, etiolisace


etika = teorie mravnosti; soustava názorů na mravnost, systém mravních norem; morálka, mravnost

etiketa = 1. pravidla společenského chování, souhrn společenských zvyklosti a norem chování; 2. viněta, nálepka, značka

etiketování = označování výrobků etiketami; zařazování, charakterizování

etiolizace, etiolisace = bělení, blednutí

Next: etiologie; etiopatogeneze, etiopatogenese; etnický    faktografičnost; faktografie; faktor; faktoriál