Nainstalujte si:

       

Význam slova eten, ethen; eternit; ethos; etický; etický kodex


eten, ethen = nejjednodušší alken, etylén

eternit = azbestocementová krytina

ethos = kvalita charakteru člověka

etický = mravní, morální; týkající se mravů

etický kodex = dokument stanovující základní principy etického chování

Next: etika; etiketa; etiketování; etiolizace, etiolisace    fako-; faksimile; fakt, faktum; fakticita; faktický