Nainstalujte si:

       

Význam slova erytroblast; erytroblastóza; erytrocyt; erytrocyty


erytroblast = nezralá červená krvinka

erytroblastóza = zaplavení krve erytroblasty

erytrocyt = červená krvinka

erytrocyty = červené krvinky, obsahují krevní barvivo hemoglobin, jehož funkcí je přenos kyslíku

Next: erytromycin; eschatologie; escudo; esej, essay    extravilán; extremista; extremizmus, extremismus