Nainstalujte si:

       

Význam slova erozní, erosní; errata; error; erteple; erudice


erozní, erosní = rozrušovací, výmolný, vzniklý erozí

errata = chyby, opravy, omyly

error = chyba, omyl

erteple = brambor

erudice = důkladné vzdělání, znalost, zkušenost, schopnost

Next: erudovaný; erupce; eruptivní; erytém; erytro-    extravertní, extrovertní