Nainstalujte si:

       

Význam slova erotogenní, erogenní; erotomanie; eroze, erose


erotogenní, erogenní = způsobující erotickou libost, vzrušení a obv. též sexuální aktivitu

erotomanie = nadměrné až chorobné vystupňování sexuálních pudů, pohlavní apetence

eroze, erose = rozrušování, narušování, výmol, mechanické opotřebení

Next: erozní, erosní; errata; error; erteple; erudice    extraterestrický; extrateritoriální; extravagance