Nainstalujte si:

       

Význam slova epizace, episace; epizeuxis


epizace, episace = dodávání epického rázu

epizeuxis = opakování stejných slov v jednom verši nebo větě

Next: epiziotomie, episiotomie; epizoda, episoda    extenze, extense; extenzita, extensita