Nainstalujte si:

       

Význam slova episkop; episkopální; episkopát; epistemologie


episkop = 1. projekční přístroj, kterým lze promítat neprůhledné materiály; 2. biskup, zejm. pravoslavné církve

episkopální = přijímající autoritu biskupů, podporující správu církve prostřednictvím biskupů

episkopát = biskupství, úřad, hodnost biskupa; sbor biskupů

epistemologie = teorie poznání, gnozeologie, noetika

Next: epistémé; epištola; epitaf    expres; exprese; expresionizmus, expresionismus