Nainstalujte si:

       

Význam slova entita; entlovat; ento-, endo; entoderm; entomo-


entita = to, co je; něco existujícího, byť jen jako abstrakce

entlovat = začišťovat okraj látky, obnitkovávat

ento-, endo = první část složených slov mající význam vnitřní, uvnitř

entoderm = vnitřní zárodečný list u časné fáze lidského zárodku - entoblast s ukončenou histogenezí

entomo- = první část složených slov mající význam 1. hmyz; 2. entomologie

Next: entomologie,; entrefilet; entrée; entropie    exkurze, exkurse; exlegální; exlibris; exministr