Nainstalujte si:

       

Význam slova enomanie; enormní; ensemble; enšpígl; entalechie


enomanie = blouznění typické pro opilce

enormní = neobyčejný, nesmírný, nadměrně veliký

ensemble = ansámbl

enšpígl = šprýmař, čtverák

entalechie = vnitřní účel; tíhnutí, směřování k cíli

Next: entalpie; entelechie; entente; enter; enter-entero-    exkláva; exkluzive, exklusive, exclusive