Nainstalujte si:

       

Význam slova enklitikon; enkolpion; enkulturace; eno-; enologie


enklitikon = jaz. příklonka

enkolpion = byzantský náprsní kříž

enkulturace = proces učení se jedince žít ve společnosti a její kultuře

eno- = první část složených slov mající význam víno

enologie = nauka o vinařství a o víně

Next: enomanie; enormní; ensemble; enšpígl; entalechie    existovat; exitusexit; exkavátor; exklamace