Nainstalujte si:

       

Význam slova endorfin; endorsace; endoskop; endoskopie; endotel


endorfin = bílkovinná látka tvořená v mozku mající účinek morfinu

endorsace = Povolení od dopravce předat přepravní dokument (letenka nebo letový kupón) jinému dopravci.

endoskop = optický přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů

endoskopie = vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů

endotel = jednovrstevná výstelka všech krevních cév

Next: endotermický, endothermický    exekuce; exekutiva; exempce; exemplář; exemplární