Nainstalujte si:

       

Význam slova endogamie; endogenní; endokard; endokarditida


endogamie = historické společenské pravidlo, podle něhož je uzavírání sňatků přípustné jen v rámci vlastního kmene, skupiny; příbuzenská plemenitba

endogenní = vnitřní, mající vnitřní příčinu; geol. souvisící s nitrem Země

endokard = blána pokrývající vnitřek srdeční dutiny, nitroblána srdeční

endokarditida = zánět endokardu (viz endokard)

Next: endokrinní; endokrinologie; endometritida    excitabilita; excitace; excitans; exciton