Nainstalujte si:

       

Význam slova empatie; empirický; empirizmus, empirismus


empatie = vcítění do prožitků druhého

empirický = zkušenostní, ze zkušenosti, založený na zkušenosti

empirizmus, empirismus = názor považující zkušenost za jediný zdroj poznání

Next: empír, empir; empírie; empora; empyém; emulace    evropocentrizmus, evropocentrismus, europocentrizmus, europocentrismus