Nainstalujte si:

       

Význam slova emocionální; emoční; emotivita; emotivní; empatický


emocionální = citově založený, citový; dojemný, působící na city, emotivní

emoční = týkající se citů, prožívání něčeho; dojmový

emotivita = citovost, emocionalita

emotivní = citově zabarvený, emocionální

empatický = mající pochopení, vnímavý, soucítící

Next: empatie; empirický; empirizmus, empirismus    evropeizmus, evropeismus, europeizmus, europeismus