Nainstalujte si:

       

Význam slova emigrant; Eminence; eminence; eminentní; emirát


emigrant = vystěhovalec; vyhnanec, vyhoštěnec

Eminence = titul kardinála římskokatolické církve

eminence = 1. lék. vyvýšenina, výčnělek, doplněk; 2. šedá e. vlivná osoba v pozadí

eminentní = význačný, vynikající, mimořádný

emirát = územněsprávní celek na území historické arabské říše, v čele s emírem

Next: emisar; emise; emise a imise; emisní; emitent    evokace; evokovat; evoluce