Nainstalujte si:

       

Význam slova elektronický; elektronika; elektronka; elektronový


elektronický = založený na elektronice, využívaný v elektronice

elektronika = oblast zabývající se studiem a využitím elektrické vodivosti v pevné fázi (polovodiče), ve vakuu (elektronky) a v plynech (výbojky)

elektronka = obvodový elektronický prvek obvykle skleněná, kovová nebo keramická baňka, v níž je ve vakuu umístěna soustava elektrod, kterou je řízen proud volných elekkronů emitovaných katodou

elektronový = související s elektrony

Next: elektronvolt; elektroosmóza, elektroosmosa    etuvování; etylalkohol, ethylalkohol