Nainstalujte si:

       

Význam slova elektrolýza, elektrolysa; elektromagnet


elektrolýza, elektrolysa = rozklad látek působením elektrického proudu

elektromagnet = měkké železo vložené do cívky protékané elektrickým proudem, které tak získává magnetické vlastnosti

Next: elektromagnetická indukce    eten, ethen; eternit; ethos; etický; etický kodex