Nainstalujte si:

       

Význam slova elektroencefalografie,; elektrografie


elektroencefalografie, = lékařská neurologická vyšetřovací metoda zachycující mozkové elektrické potenciály a jejich proměny, zkratka EEG

elektrografie = 1. chemická elektroanalytická metoda; 2. technika zobrazování předmětů přímo na fotografickou citlivou vrstvu pomocí vysokonapěťového elektrického pole

Next: elektrokardiografie; elektrokardiostimulátor    estráda; estriol; estrogeny; estron; estuár; ešus